Ubuntu ens interface

Originally published at: https://root.bg/tutorials/ubuntu-ens-interface/


Здравейте,

След 16.04 в ubuntu, мрежовите интерфейси вече идват с ново наименование - ens. Обаче това понякога е проблем за старите linux потребители като мен, които са свикнали с eth, и за това се налага всеки път да търся как се променяше това.

Този пост служи именно за това - да покажа как бързо и лесно се оправя този проблем.

За целта е нужно да се отвори /etc/default/grub и да се промени следния ред от :

GRUB_CMDLINE_LINUX=""
на:
GRUB_CMDLINE_LINUX="net.ifnames=0 biosdevname=0"

След това се изпълнява и командата : update-grub

root@XRM-web-node3:~# update-grub Generating grub configuration file ... Found linux image: /boot/vmlinuz-4.4.0-109-generic Found initrd image: /boot/initrd.img-4.4.0-109-generic Found linux image: /boot/vmlinuz-4.4.0-87-generic Found initrd image: /boot/initrd.img-4.4.0-87-generic done

Последно и много важно нещо преди да се рестартира сървъра/лаптопа е да се промени конфигурационния файл за мрежите където до сега фигурираше ens :

В /etc/network/interfaces се променя от :

auto ens18 iface ens18 inet static
на :

auto eth0 iface eth0 inet static

Следва рестартиране и всичко трябва да тръгне без проблеми!

Това е!